Publikációk

MRP - munkavállalói résztulajdonosi program ellenőrzési tapasztalatai

  A NAV 2023-ban is nyilvánosságra hozta azellenőrzési tervét, melyben jelezte, hogy nagy mértékben támaszkodik az ellenőrzésre történő kiválasztás során a saját, illetve ...

Tovább olvas

Jogkövetési vizsgálatok 2023-ban

A 2023-as ellenőrzési tervében az adóhatóság egyértelművé tette, hogy a jogkövetési vizsgálatok beváltották a hozzá fűzött reményeket, ezért továbbra is a legnagyobb számú ...

Tovább olvas

Jogkövetési vizsgálat és a 2023-as ellenőrzési terv

Az adóhatóság idén tavasszal hozta nyilvánosságra a 2023-as ellenőrzési tervét, mely több pontban említi a jogkövetési vizsgálatokat: Kockázatok súlya szerint és az adózók ...

Tovább olvas

Gazdasági események valódiságának vizsgálata - jogkövetési vizsgálat keretében

A jogkövetési vizsgálat leggyakoribb fajtája az, amikor a nav ellenőrzés a felek között létrejött ügylet számla szerinti teljesítését, azaz a gazdasági események valódiságát ...

Tovább olvas

Jogkövetési vizsgálat következményei

A jogkövetési vizsgálat elsődlegesen - hasonlóan az adóellenőrzéshez - iratellenőrzést jelent. Ennek megfelelően a jogkövetési vizsgálat megindulásával egyidejűleg a revízió ...

Tovább olvas

Jogkövetési vizsgálat és a büntetőeljárás kapcsolata

A NAV nem csak adóigazgatási szerv, hanem egyes bűncselekmények "hatáskörös bűncselekmények, szabálysértések" vonatkozásában nyomozóhatóság is. Amikor a NAV adóigazgatási ...

Tovább olvas

Iratok becsatolása a jogkövetési vizsgálat során

A jogkövetési vizsgálat elsődlegesen iratellenőrzést jelent, ezért az adóhatóság a jogkövetési vizsgálatról szóló értesítésben, vagy külön végzésben a könyvelési iratok 3 ...

Tovább olvas

Támogató eljárás

A 2018. évtől hatályos szabályozás egyik célja az adózó/ügyfélbarát adóhatóság megteremtése volt. Ennek egyik megnyilvánulása egy különleges adóhatósági eljárás: a támogató ...

Tovább olvas

NAV nyilatkozattétel az adóellenőrzést megelőző jogkövetési vizsgálat során

A jogkövetési vizsgálatok esetében, ahogy az adóellenőrzésnél is egyik legfontosabb bizonyítási eszköz az adózó, illetve a vele szerződéses kapcsolatban álló partnerek nyilatkozata. ...

Tovább olvas

Jogkövetési vizsgálat és a NAV utólagos vizsgálat kapcsolata

A jogkövetési vizsgálat nem pusztán a jogkövetési vizsgálattal érintett adózó vonatkozásában jelenthet adóellenőrzési veszélyt. A jogkövetési vizsgálatra tekinthetünk bizonytási ...

Tovább olvas

Jogkövetési vizsgálat

Magánszemély jogkövetési vizsgálata leggyakrabban a családi kedvezmény igénybevételét követően fordul elő, de természetesen bármely olyan esetben alkalmazhatja az adóhatóság, amikor ...

Tovább olvas

Jogkövetési vizsgálat az ÁFA ellenőrzésekkel összefüggésben

A jogkövetési vizsgálat nem pusztán adóellenőrzést megelőzően végezhető, akár azzal párhuzamosan is lehetőség van a lefolytatására. Egy ÁFA ellenőrzés során kiemelt jelentőség ...

Tovább olvas

Jogkövetési vizsgálat menete

A jogkövetési vizsgálat, hasonlóan az adóellenőrzéshez értesítéssel és a megbízólevél megküldésével kezdődik. Megbízólevél nélkül nincs sem jogkövetési vizsgálat, sem ...

Tovább olvas

Észrevétel a jogkövetési vizsgálat megállapításaival szemben

A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a jogkövetési vizsgálat megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvvel szemben 15 napon belül észrevételt nyújtsunk be. Felmerül a kerdés, ...

Tovább olvas

A jogkövetési vizsgálat határideje

A jogkövetési vizsgálat határideje 30 nap. Az ellenőrzési határidő számításának kezdete a megbízólevél átadásnak, kézbesítésének napja.Ezen határidőn belül kell az ...

Tovább olvas

Az oldal tartalma ismeretterjesztő célokat szolgál, a felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállalunk!