Az adóhatósági ellenőrzések céljuk szerint két fő csoportba oszthatók: egyrészről az adómegállapítására irányuló adóellenőrzések (ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező), másrészről, egyéb adókötelezettség vizsgálatára irányuló jogkövetési vizsgálatok (adóellenőrzéssel le nem zárt időszakot eredményező vizsgálat).

Jogkövetési vizsgálat során, bevallással le nem zárt időszak is (év közben, bármelyik adónem, bármikor) vizsgálható, hiszen nem adómegállapításra irányul, illetve adóellenőrzéssel lezárt időszak vonatkozásában is végezhető.

A jogkövetési vizsgálat célja a jogszabályban előírt azon kötelezettségek vizsgálata, melyek az adó bevallásával, megállapításával, megfizetésével kapcsolatosak, továbbá adatokat gyűjthet az adóhatóság az adózó nyilvántartásainak ellenőrzésével, vizsgálhatja továbbá az adózó iratainak hitelességét az iratokban szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának vizsgálatával.

A fentieken kívül adatokat is gyűjthet az adóhatóság a jogkövetési vizsgálat során az ellenőrzési tevékenység támogatása érdekében (becslési eljárásokhoz adatbázis).

Az ÁFA ellenőrzések megalapozása szempontjából legfontosabb jogkövetési vizsgálat a gazdasági események valódiságának vizsgálata.

Különös esete a jogkövetési vizsgálatoknak a NAV nyomozóhatósága részére végzett jogkövetési vizsgálat, melynek célja a bűncselekmények (pl.: költségvetési csalás) elkövetési értékének megállapítása.

A jogkövetési vizsgálat irányulhat a „vizsgált adózó ellen”, amikor a vizsgálat célja olyan jogszabálysértő adózói gyakorlat (pl.: fiktív számla befogadása) feltárása, mely alapot ad az adóellenőrzés elrendelésére.

Ugyanakkor a jogkövetési vizsgálat irányulhat „más adózó ellen” is, pl.: szerződéses partnerünknél végzett adóellenőrzés esetén.

Mindkét esetben a célja az adóellenőrzés elrendelését alátámasztó körülmények feltárása (bizonyíték gyűjtés), ennek sikere esetén következménye: az adóellenőrzés elrendelése, illetve a jogkövetési vizsgálat eredményének bizonyítékként történő felhasználása.

Előzzük meg együtt az adóellenőrzést!

jogkovetesivizsgalat.hu - adóellenőrzést megelőző tanácsadás