MRP - munkavállalói résztulajdonosi program ellenőrzési tapasztalatai

  A NAV 2023-ban is nyilvánosságra hozta azellenőrzési tervét, melyben jelezte, hogy nagy mértékben támaszkodik az ellenőrzésre történő kiválasztás során a saját, illetve a társhatóságok adatbázisára, külföldi kifizető esetében pedig a nemzetközi automatikus információcsere keretében beérkezett adatokra.

 

Ennek keretében lehetősége van olyan jövedelmek vizsgálatára, melyekről eddig nem állt rendelkezésre információ. Tipikusan ilyen a MRP program keretében – részvényjuttatási programban való részvételt esetén – munkavállalók részére ingyenesen részvény juttatása (RSU), vagy kedvezményes áron történő részvényvásárlás biztosítása (ESPP).

Ezen programban történő részvétel a munkavállalónál adóköteles jövedelmet realizál.

 

A részvények feletti rendelkezési jog megszerzésével (az értékesítési jog megnyíltával) az Szja tv. 25. § (1) bekezdésére figyelemmel adózónak adóköteles jövedelme keletkezik, más nem önálló tevékenységből származó jövedelem jogcímen.

 

Kedvezményes részvényvásárlás esetén a kedvezményes ár és a szokásos piaci ár különbözete más nem önálló tevékenységből származó jövedelem jogcímen adóköteles.

 

Amennyiben a megvásárolt részvényeket az amerikai tőzsdén értékesíti a munkavállaló, akkor ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó nyeresége keletkezik.

 

Ezen jövedelmek vizsgálatára - jellemzően - nem adóellenőrzés keretében kerül sor, hanem egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló jogkövetési vizsgálatot folytat le az adóhatóság, mely lehetőséget biztosít arra, hogy önellenőrzés keretében pótolja a hiányzó adókötelezettség megállapítását.