Határozat a jogkövetési vizsgálatot követően

Adóellenőrzések esetén a megállapításoktól függetlenül hoz határozatot az adóhatóság, azonban a jogkövetési vizsgálatok esetében ritkaságnak számít, ha a jegyzőkönyvet követően határozatot hoz az adóhatóság.

Erre két esetben kerülhet sor, vagy mulasztási bírságot szab ki, vagy kötelezést, előírást tartalmazó határozat születik.

Mindezt a jogszabály a következőképpen fogalmazza meg: Az Air. 117.§ (2) bekezdése szerint adóellenőrzés esetén kívül határozatot csak akkor hoz az adóhatóság, ha valamilyen kötelezettség teljesítését írja elő, vagy jogkövetkezményt állapít meg.

A jogkövetkezmény jellemzően bírság kiszabását jelentik - operatív ellenőrzések esetén - számla, nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatti szankcionálást, egyéb esetben bevallási kötelezettség elmulasztása miatt, készpénzfizetési korláttal kapcsolatos rendelkezések megsértése miatt. 

Amennyiben a jogkövetési vizsgálat előírást, kötelezettség teljesítésére vonatkozó felhívást tartalmaz, akkor a hibák, hiányosságok esetén ezek megszüntetését, illetve a mulasztás pótlását - megfelelő határidő tűzésével - határozatban írja elő az adóhatóság.

Amennyiben a jogkövetési vizsgálatról szóló jegyzőkönyv kötelezést tartalmaz, vagy mulasztási bírságra kiszabására tesz javaslatot, abban az esetben a jegyzőkönyvvel szembeni észrevétel benyújtása értelmet kap, tekintettel arra, hogy vitathatjuk a kötelezés jogalapját, illetve a bírság mértékét befolyásoló körülményeket hozhatunk az adóhatóság tudomására. Ebben az esetben az észrevétel benyújtásának határideje 15 nap

A határozattal szemben jogorvoslat illeti meg az adózót, a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be.

Amennyiben jogkövetési vizsgálattal érintett, vagy jogorvoslati jogával kíván élni, akkor keresse bizalommal irodámat