Jogkövetési vizsgálatok 2023-ban

A 2023-as ellenőrzési tervében az adóhatóság egyértelművé tette, hogy a jogkövetési vizsgálatok beváltották a hozzá fűzött reményeket, ezért továbbra is a legnagyobb számú ellenőrzési fajta lesz az adóhatósági vizsgálatok között.


Újdonság az idén indult eljárások során, hogy az adóhatóság a vizsgálat megkezdésekor a társaság vizsgált időszaki tevékenységének bemutatását kéri (cégbemutató). Különösen örvendetes ez az újítás, mert ennek során lehetőségünk van arra, hogy a vizsgált gazdasági esemény sajátosságait az adóhatóság tudomására hozzuk, ezáltal befolyásolhatjuk azt, hogy a NAV ellenőrzés során ne kerüljön sor olyan kérdés feltételére, mely teljesen irreláváns, illetve elkerülhetjük azon iratok adóhatóság által történő megkövetelését, mely nem sajátja a végzett tevékenységnek.

Nem változott a kiválasztás azon szempontja, mely szerint jogkövetési vizsgálatra számíthatnak azon vállakozások, melyek gazdasági kapcsolatba kerültek olyan társaságokkal, melyel nem tettek eleget áfa bevallási, befizetési kötelezettségüknek.

Amikor egy vállalkozás abban a tudatban kezd bele a jogkövetési vizsgálatba, hogy ő minden adókötelezettségének eleget tett, akkor megtette az első lépést abba az irányba, hogy a más által elkövetett adókijátszás miatt "rajta veri el a port" a NAV, mert a meggondolatlanul tett nyilatkozatok, az együttműködés hiánya, egyenes út az adóellenőrzéshez, ahol szemben a jogkövetési vizsgálattal, már nincs helye önellenőrzésnek és az adókötelezettséget, továbbá az akár 200%-os adóbírságot a NAV állapítja meg.