Jogkövetési vizsgálat következményei‹ vissza

A jogkövetési vizsgálat elsődlegesen - hasonlóan az adóellenőrzéshez - iratellenőrzést jelent. Ennek megfelelően a jogkövetési vizsgálat megindulásával egyidejűleg a revízió bekéri a vizsgált időszak iratanyagát, jellemezően rövid 3 munkanapos határidővel.

Nyilvánvalóan rendkívül rövid ez a határidő, azonban az együttműködési kötelezettség alapján be kell nyújtani az iratokat, ha nem is három munkanapon belül, de legkésőbb a revizorral egyeztett időpontban.

Amennyiben nem teljesítjük ezen kötelezettségünket, akkor egyrészről eljárási bírsággal számolhatunk, másrészről iratanyag hiányában nincs más lehetősége a navnak, mint az ellenőrzés komolyabb szintjét alkalmazni, mely azt jelenti, hogy az önellenőrzés lehetőségét is biztosító jogkövetési vizsgálat helyett adóellenőrzést folytat le.

Az adóellenőrzés esetén már nincs helye önellenőrzésnek, a nav ellenőrzés állapítja meg az adókülönbözetet, illetve adóhiány esetén az adóbírságot, mely kockázatos adózók esetén az adóhiány 260%-át is elérheti.

Amennyiben a nav ellenőrzés az áfa levonhatóságát vizsgálja kiutalás előtti, vagy utólagos adóellenőrzés keretében, akkor különösen fontos, hogy csak olyan számlák kerüljenek a könyvelésből az adóellenőr kezében, melyeket nem fognak fiktívnek minősíteni, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben nem csak emelt összegű adóbírságra, de a büntetőeljárás megindítására is számíthat az adózó.