Jogkövetési vizsgálat és a büntetőeljárás kapcsolata‹ vissza

A NAV nem csak adóigazgatási szerv, hanem egyes bűncselekmények "hatáskörös bűncselekmények, szabálysértések" vonatkozásában nyomozóhatóság is.

Amikor a NAV adóigazgatási szervként jellemzően adóellenőrzés, de akár jogkövetési vizsgálat során bűncselekmény gyanúját észleli, abban az esetben az adóellenőr köteles intézkedni a büntetőeljárás megindítása iránt. Amikor pedig a NAV nyomozóhatóságként jár el, abban az esetben pedig az adóigazgatási szerv nyújt segítséget a nyomozóhatóságnak mégpedig azzal, hogy olyan speciális jogkövetési vizsgálatot folytat le, melynek célja a gazdasági események valódiságának vizsgálata és az elkövetési érték megállapítása.

A gyakorlatban az elkövetési értéket vagy a nyomozóhatóság revizori főosztálya, mint szaktanácsadó állapítja meg, vagy szakértő kerül kirendelésre, aki egy költségvetési csalás elkövetési értékét (vagyoni hátrány mértékét) megállapítja.

A NAV mint adóigazgatóság és mint nyomozóhatóság között szoros együttműködés tapasztalható a fentiek szerint, azonban arra mindig figyelemmel kell lenni, hogy eltérő eljárási szabályok vonatkoznak egy költségvetési csalás büntetőjogi számonkérése, illetve egy láncügylet, vagy körhintacsalás adóllenőrzés, jogkövetési vizsgálatok segítségével történő feltárására.

A Kúria által kimunkált gyakorlat alapján a büntetőeljárás során szerzett bizonyítékok, csak meghatározott feltétek alapján használhat fel az adóellenőrzés, jogkövetési vizsgálat során. Hasonlóan szűk körű a büntetőeljárás során felhasználható, adóellenőrzés vagy jogkövetési vizsgálat során keletkezett bizonyítékok köre.