Gazdasági események valódiságának vizsgálata - jogkövetési vizsgálat keretében‹ vissza

A jogkövetési vizsgálat leggyakoribb fajtája az, amikor a nav ellenőrzés a felek között létrejött ügylet számla szerinti teljesítését, azaz a gazdasági események valódiságát vizsgálja.

Ennek az ellenőrzési fajtának különös jelentősége van az általánosforgalmi adó (áfa) ellenőrzések során, hiszen az adózó az áfa levonási jogát kizárólag hiteles számla alapján teljesítheti.

A számla akkor alkalmas az áfa levonására, ha mind alaki, mind tartalmi szempontból hiteles.

Ez egyrészt azt jelenti, hogy a számla alaki szempontból (adó mérték 27 %, 5 %) jogszerű adatokat tartalmaz, illetve egyéb adattartalma is szabályos (pénzforgalmi elszámolás stb).

Az adóhatóság és az adózó között vita általában a számla tartalmi hitelessége körében merül fel. Ennek során a számla szerinti gazdasági esemény teljesítése, illetve a teljesítést végző adóalany személye a vita tárgya. A NAV ellenőrzés megállapítása sok esetben az, hogy a számla szerinti gazdasági eseményt nem teljesítették, tehát csak számla kiállítása történt (fiktív számla) más esetekben elismeri a teljesítést a NAV, de nem a számla kibocsátó részéről.

Amennyiben a teljesítés hiányát állapítja meg az ellenőrzés, abban az esetben a levonásba helyezett áfát meg kell fizetni, illetve emelt összegű adóbírság (200%) fizetésére is kötelezik, továbbá számolhat azzal is, hogy a NAV büntetőeljárást fog kezdeményezni.

Amennyiben azt állapítja meg a jogkövetési vizsgálat, hogy nem a számla kibocsátója teljesített, akkor az adóellenőrzés keretében azt is vizsgálni kell, hogy a számla befogadójának tudattartalma mire terjedt ki. Tudott-e arról, hogy adókijátszást megvaósító ügyletben vett részt, vagy "csak" tudhatott arról. Ennek függvényében állapítják meg az adójogi tényállást, illetve a következményeket.